Actueel

Vervolgprocedure LWOO/PrO

Uitslagen van het LWOO-/PrO-onderzoek en de aanvullende gegevens van de basisschool zijn uitgangspunten voor de toelaatbaarheidscommissie LWOO/PrO om tot een juist besluit te komen.

Stap 1 - Uitslagen onderzoek
A-Vision (het testbureau) voert de onderzoeksgegevens in bij Indigo, ons registratiesysteem.
De VO-school maakt het dossier in Indigo compleet door het OKR, het LOVS en eventuele nog aanvullende gegevens in te voeren
Tevens schrijft de VO-school de motivering.

Stap 2 - Toelaatbaarheidscommissie LWOO/PrO
Ingrid Weeke, trajectbegeleider LWOO/PrO, maakt een planning welke VO-school wanneer in de Toelaatbaarheidscommissie LWOO/PrO komt.
Indien er geen bijzondere uitslagen zijn en het dossier is compleet, dan gaat het dossier door naar de Toelaatbaarheidscommissie LWOO/PrO. Zijn er afwijkende uitslagen dan volgt  er een inidvidueel traject waarbij ouders, basisschool en eventueel VO-school betrokken worden.

De vergaderdata in 2018 zijn: 18 en 25 januari; 8 en 22 februari; 8, 14, 15, 21, 22 en 29 maart; 5, 12, 19 en 26 april; 24 en 31 mei; 7, 14, 21 en 28 juni.
De bijeenkomsten vinden afwisselend plaats bij het Marianum in Lichtenvoorde of bij MaxX in Neede.

Stap  3 - Aanwijzing LWOO/Toelaatbaarheidsverklaring PrO
Ouders ontvangen digitaal via SWV Slinge-Berkel de aanwijzing LWOO of de toelaatbaarheidsverklaring PrO,  die beide de hele schoolloopbaan van hun kind geldig zijn.  De VO-school ontvangt een kopie.

Stap 4 - Aanmelden bij VO
Ouders kunnen met de Aanwijzing LWOO/Toelaatbaarheidsverklaring PrO nu hun kind aanmelden bij een VO-school.