Vervolgprocedure LWOO/PrO

Uitslagen van het LWOO-/PrO-onderzoek en de aanvullende gegevens van de basisschool zijn uitgangspunten voor de toelaatbaarheidscommissie LWOO/PrO om tot een juist besluit te komen.

Stap 1 - Uitslagen onderzoek
A-Vision (het testbureau) voert de onderzoeksgegevens in bij Indigo, ons registratiesysteem.
De VO-school maakt het dossier in Indigo compleet door het OKR, het LOVS en eventuele nog aanvullende gegevens in te voeren
Tevens schrijft de VO-school de motivering.

Stap 2 - Toelaatbaarheidscommissie LWOO/PrO
Ingrid Weeke, trajectbegeleider LWOO/PrO, maakt een planning welke VO-school wanneer in de Toelaatbaarheidscommissie LWOO/PrO komt.
Indien er geen bijzondere uitslagen zijn en het dossier is compleet, dan gaat het dossier door naar de Toelaatbaarheidscommissie LWOO/PrO. Zijn er afwijkende uitslagen dan volgt  er een inidvidueel traject waarbij ouders, basisschool en eventueel VO-school betrokken worden.

De vergaderdata in 2016 zijn: 15 en 27 september; 13 oktober.
De vergaderdata in 2017 zijn: 19 januari; 2, 9, 16 en 23 februari; 9, 15, 23 en 29 maart; 6, 12 en 20 april; 11 en 18 mei; 1, 8, 15 en 29 juni.
De bijeenkomsten vinden afwisselend plaats bij het Marianum in Lichtenvoorde of bij MaxX in Neede.

Stap  3 - Aanwijzing LWOO/Toelaatbaarheidsverklaring PrO
Ouders ontvangen digitaal via SWV Slinge-Berkel de aanwijzing LWOO of de toelaatbaarheidsverklaring PrO,  die beide de hele schoolloopbaan van hun kind geldig zijn.  De VO-school en de basisschool ontvangen een kopie.

Stap 4 - Aanmelden bij VO
Ouders kunnen met de Aanwijzing LWOO/Toelaatbaarheidsverklaring PrO nu hun kind aanmelden bij een VO-school.