Statuut en Reglementen

Informatiebijeenkomst LWOO/PrO

Voor de ouder(s)/verzorger(s) van kinderen die zijn aangemeld voor de testdag LWOO/PrO is er op woensdag 8 november jl. een informatiebijeenkomst geweest.

Jaarverslag 2016

In dit jaarverslag legt het bestuur van het SWV VO-2502 verantwoording af over het gevoerde beleid en over de jaarcijfers. Het SWV VO-2502 kiest er nadrukkelijk voor geen voorzieningen in te richten op het niveau van het SWV VO-2502.