Statuut en Reglementen

Jaarverslag 2015

In dit jaarverslag legt het bestuur SWV Slinge-Berkel verantwoording af over het gevoerde beleid en over de jaarcijfers die onder bovengenoemd motto tot stand zijn gekomen.