Ondersteuningsplan

In het ondersteuningsplan, dat u onderstaand kunt downloaden, worden de plannen van het samenwerkingsverband op hoofdlijnen geschetst.

Op 24 februari 2014 is op overeenstemming gericht overleg gevoerd met alle zes gemeenten. Daar is geconstateerd dat met alle gemeenten overeenstemming is over het ondersteuningsplan.

Op 27 maart 2014 heeft de ondersteuningsplanraad (OPR) ingestemd met het ondersteuningsplan, als basis voor het schooljaar 2014-2015. Volgend jaar zal, in verband met nieuwe ontwikkelingen, het plan worden bijgesteld en opnieuw aan de OPR worden aangeboden.

Download hier de laatste versie van het Ondersteuningsplan SWV Slinge-Berkel 2015-2017