Actueel

Jaarverslag 2016

In dit jaarverslag legt het bestuur van het SWV VO-2502 verantwoording af over het gevoerde beleid en over de jaarcijfers. Het SWV VO-2502 kiest er nadrukkelijk voor geen voorzieningen in te richten op het niveau van het SWV VO-2502.

De besturen van de aangesloten scholen hebben toegezegd dat elke school de benodigde basisondersteuning kan leveren en, indien nodig, kunnen scholen van elkaars expertise gebruik maken als er meer ondersteuning gevraagd wordt.

Het SWV VO-2502 staat voor de uitdaging om voor meer leerlingen met een ondersteuningsbehoefte in een reguliere setting onderwijs te verzorgen. Door de aflopende vereveningsbijdrage worden we hier verder in “gestimuleerd”.

De afgelopen jaren hebben inspanningen onzerzijds geleid tot een scherpe daling van het aantal aan ons Samenwerkingsverband toegeschreven leerlingen in het Voortgezet Speciaal Onderwijs. De inspectie heeft dit SWV wederom bezocht en geconstateerd dat het SWV op alle onderdelen voldoet aan de wettelijke eisen.

Dit jaarverslag bestrijkt het kalenderjaar 2016.

Het volledige jaarverslag kunt u hier downloaden.