Jaarverslag 2015

In dit jaarverslag legt het bestuur SWV Slinge-Berkel verantwoording af over het gevoerde beleid en over de jaarcijfers die onder bovengenoemd motto tot stand zijn gekomen.

SWV Slinge-Berkel kiest er nadrukkelijk voor geen voorzieningen in te richten op het niveau van het SWV Slinge-Berkel. De besturen van de aangesloten scholen hebben toegezegd dat elke school de benodigde basisondersteuing kan leveren en, indien nodig, kunnen scholen van elkaars expertise gebruik maken als er meer ondersteuing gevraagd wordt.

SWV Slinge-Berkel staat voor de uidaging voor meer leerlingen met een ondersteuningsbehoefte in een reguliere setting onderwijs te verzorgen; dit wordt mede gestiumuleerd door een aflopende vereveningsbijdrage.

De inspectie heeft SWV Slinge-Berkel twee maal bezocht en geconstateerd dat op alle onderdelen voldaan wordt aan de wettelijke eisen.
Het jaarverslag bestrijkt kalenderjaar 2015.

Het volledige jaarverslag kunt u hier downloaden.