Actueel

Marianum, basis voor talenten

Scholengemeenschap Marianum maakt onderdeel uit van Stichting Carmelcollege en verzorgt onderwijs in de plaatsen Groenlo en Lichtenvoorde. Als onderwijsinstelling is Marianum vanuit die opdracht op drie terreinen actief. Marianum werkt aan zijn primaire taak: het aanbieden van voortgezet onderwijs. Marianum draagt bij aan de humanisering en ontwikkeling van individu, school en samenleving. Marianum geeft vorm aan de voor kwalitatief goed en eigentijds onderwijs noodzakelijke randvoorwaarden.

Onderwijsaanbod
Op Marianum wordt onderwijs gegeven in de bekende schooltypen voor voortgezet onderwijs.

Het vmbo: voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs
Het vmbo kent 4 leerwegen: de basisberoepsgerichte en de kaderberoepsgerichte leerweg en mavo g en mavo t. Alle leerwegen in het vmbo leiden naar het beroepsonderwijs.

1. Basisberoepsgerichte leerweg
Deze leerweg leidt op tot een diploma waarmee een leerling kan doorstromen naar de basisberoepsopleiding (niveau 2) van het mbo. Het lessenpakket bestaat uit 4 algemeen vormende vakken (40% van de lestijd) en 1 beroepsgericht vak (60% van de lestijd). Deze leerweg is bedoeld voor praktisch ingestelde leerlingen.

2. Kaderberoepsgerichte leerweg
Jongeren die deze opleiding volgen, kunnen met een diploma doorstromen naar de vak- en middenkaderopleiding (niveau 3 en 4) van het mbo. Het lessenpakket bestaat uit 4 algemeen vormende vakken (60% van de lestijd) en 1 beroepsgericht vak (40% van de lestijd). Deze leerweg is bedoeld voor leerlingen die naast leren uit boeken, ook graag kennis opdoen door praktisch bezig te zijn.

3. Mavo gemengde leerweg
Met deze leerweg kan een leerling een diploma halen met 6 vakken op het hoogste niveau, waarvan 1 beroepsvoorbereidend vak. Hij kan daarna doorstromen naar de vak- en middenkaderopleiding (niveau 3 en 4) van het mbo. Deze leerweg is bedoeld voor leerlingen die weinig moeite hebben met studeren en die zich gericht willen voorbereiden op bepaalde beroepen. Overigens kan deze leerling ook doorstromen naar de havo.

4. Mavo theoretische leerweg
Deze leerweg leidt op tot een diploma met 6 algemeen vormende vakken op het hoogste niveau. De leerling kan daarna naar de vak- en middenkaderopleiding (niveau 3 en 4) van het mbo, maar hij kan ook doorstromen naar de havo. Deze leerweg is bedoeld voor leerlingen die weinig moeite hebben met studeren en hun studie op een hoger niveau willen voortzetten. 

Het havo: hoger algemeen voortgezet onderwijs
Het havo duurt vijf jaar. In de loop van het derde leerjaar wordt de leerling voorbereid op de keuze van zogeheten “profielen” in de tweede fase. Een “profiel” is een door de overheid vastgestelde reeks vakken. Hiermee wordt een algemene richting voor een studiekeuze ingeslagen. Bij die keuze wordt de leerling begeleid en geadviseerd door de mentor en de schooldecaan. De ouders/verzorgers worden in de derde klas uitgenodigd voor een informatieve ouderavond, waar ze informatie over mogelijke keuzes krijgen.
Er zijn vier profielen:
•    Cultuur en Maatschappij (CM),
•    Economie en Maatschappij (EM),
•    Natuur en Gezondheid (NG),
•    Natuur en Techniek (NT).
Met een havodiploma op zak kan uw kind naar het hoger beroepsonderwijs (hbo). Voorbeelden van hbo-opleidingen zijn de Hotelschool, de pabo en de heao.
Met een havodiploma kan een leerling ook doorstromen naar het vwo.

Het vwo: voorbereidend wetenschappelijk onderwijs
Het vwo (voorbereidend wetenschappelijk onderwijs) duurt zes jaar en leidt op voor een verdere studie aan een universiteit. Een leerling kan met vwo uiteraard ook een hbo-opleiding volgen. Het vwo bestaat uit twee afdelingen: atheneum en gymnasium.
In het derde jaar van het vwo wordt de leerlingen voorbereid op de keuze van “profielen” in de tweede fase.
Een “profiel” is een door de overheid vastgestelde reeks vakken. Naast een profieldeel volgen alle leerlingen een aantal gemeenschappelijke vakken en kan er een extra examenvak gekozen worden uit de zogenaamde vrije ruimte.
Er zijn vier profielen:
•    Cultuur en Maatschappij (CM),
•    Economie en Maatschappij (EM),
•    Natuur en Gezondheid (NG),
•    Natuur en Techniek (NT).