Leden OPR

De ondersteuningsplanraad (OPR) is samengesteld uit ouders en personeel van de aangesloten scholen in het samenwerkingsverband. De leden van deze OPR worden afgevaardigd door de medezeggenschapsraden van de scholen die deelnemen in het samenwerkingsverband, maar hoeven zelf niet noodzakelijk uit een van die medezeggenschapsraden afkomstig te zijn.

Per schooljaar 2017-2018 bestaat de OPR SWV Slinge-Berkel uit:

Voorzitter: vacature
Technisch voorzitter: Rob Geensen docent
Pronova
Secretaris: Ingrid Weeke
SWV Slinge-Berkel

Leden
Erna Koeslag ouder
MaxX
Ester Esselink - coördinator stagebureau
Het Bariet                                          
Guus Limonard - docent
Staring College
Jacqueline van Oostrum ouder
VSO De Triviant                                                           
Jill Bröcker-Hulshof - ouder
AOC-Oost                                                              
John Berends docent
Gerrit Komrij College
Joke Sulman - ouder
VSO Klein Borculo
Marriëtte Waanders ouder
Assink Lyceum                                                     
Willem Hogenkamp - schoolcoördinator
SG Harreveld                                                                   
Vacature Intermetzo                                      
Vacature Marianum
Vacature Schaersvoorde

 

Informatiebijeenkomst LWOO/PrO

Voor de ouder(s)/verzorger(s) van kinderen die zijn aangemeld voor de testdag LWOO/PrO is er op woensdag 8 november jl. een informatiebijeenkomst geweest.

Jaarverslag 2016

In dit jaarverslag legt het bestuur van het SWV VO-2502 verantwoording af over het gevoerde beleid en over de jaarcijfers. Het SWV VO-2502 kiest er nadrukkelijk voor geen voorzieningen in te richten op het niveau van het SWV VO-2502.