Herstart

De wet op de leerplicht stelt dat iedereen tussen 5 en 18 jaar onderwijs moet volgen. Eventuele thuiszitters moeten zo snel mogelijk weer naar school.

Om geplaatst te worden binnen een Herstart traject moet een jongere:
*     meer dan vier weken thuiszitten, zonder uitzicht op (terug)plaatsing binnen een school;
*     bekend zijn bij een leerplichtambtenaar;
*     onderzocht zijn of worden door de jeugdarts van de GGD;
*     geen toelaatbaarheidsverklaring (TLV) hebben voor het VSO;
*     niet in een traject voor een TLV zitten.

Herstart heeft twee doelstellingen.
1.      Oppakken door de jongere van ritme en regelmaat van de schoolgang.
2.      Bepalen welke onderwijsplek het beste past bij de onderwijs- en ondersteuningsbehoeften van deze leerling

Het Herstarttraject duurt maximaal 16 schoolweken. Aanmelding voor dit traject verloopt via de Toelaatbaarheidscommissie van SWV Slinge-Berkel (mevrouw Mieke Eskes, m.eskes@swvslingeberkel.nl).