Notulen OPR per schooljaar

Onderstaand zijn de vastgestelde notulen te downloaden van de OPR-bijeenkomsten per schooljaar per vergadering.

Schooljaar 2016 - 2017
30 januari 2017
10 oktober 2016

Schooljaar 2015 - 2016
27 juni 2016
23 maart 2016
30 november 2015
2 november 2015
2 september 2015

Schooljaar 2014 - 2015
2 juli 2015
3 juni 2015
8 april 2015
25 november 2014

Expertisebijeenkomst erkennen en herkennen van hoogbegaafdheid

Op dinsdag 7 november a.s. wordt er een expertisebijeenkomst georganiseerd rondom erkennen en herkennen van hoogbegaafdheid. In verband met het beperkte aantal beschikbare plekken wordt/is men hiervoor persoonlijk uitgenodigd.