Notulen OPR per schooljaar

Onderstaand zijn de vastgestelde notulen te downloaden van de OPR-bijeenkomsten per schooljaar per vergadering.

Schooljaar 2016 - 2017
30 januari 2017
10 oktober 2016

Schooljaar 2015 - 2016
27 juni 2016
23 maart 2016
30 november 2015
2 november 2015
2 september 2015
 


Schooljaar 2014 - 2015
2 juli 2015
3 juni 2015
8 april 2015

25 november 2014

Jaarverslag 2015

In dit jaarverslag legt het bestuur SWV Slinge-Berkel verantwoording af over het gevoerde beleid en over de jaarcijfers die onder bovengenoemd motto tot stand zijn gekomen.