Notulen OPR per schooljaar

Onderstaand zijn de vastgestelde notulen te downloaden van de OPR-bijeenkomsten per schooljaar per vergadering.

Schooljaar 2017 - 2018
27 november 2017
18 september 2017

Schooljaar 2016 - 2017
26 juni 2017
30 januari 2017
10 oktober 2016

Schooljaar 2015 - 2016
27 juni 2016
23 maart 2016
30 november 2015
2 november 2015
2 september 2015

Schooljaar 2014 - 2015
2 juli 2015
3 juni 2015
8 april 2015
25 november 2014

Informatiebijeenkomst LWOO/PrO

Voor de ouder(s)/verzorger(s) van kinderen die zijn aangemeld voor de testdag LWOO/PrO is er op woensdag 8 november jl. een informatiebijeenkomst geweest.